M-Files - ФТС
Изберете страница
Продукти

Откривате правилната информация в точното време

Ускорете дигиталната бизнес трансформация като премахнете границите между отделните приложения, системи и хранилища.

Кратко описание

Подобрете сигурността, обработката, съхранението и управлението на информация и съдържание, независимо дали това са документи, изображения, имейли, информация за клиентите или други данни.

Ползи

По-бързо и лесно търсене на информация

Нека изкуствения интелект ви помогне да оптимизирате ежедневните си операции - M-Files използва artificial intelligence, за да ви помогне да управлявате по-добре работата в офиса.

Повишена ефективност

Служителите не отделят ценно време в търсене на документо ил иотгатване дали това е последната одобрена версия с последните промени.

По-добър поглед върху документооборота

M-Files обединява документите и свързаната информация в един изглед, за да е сигурно, че всички работят с актуални данни, което подобрява работата между различните отдели, проекти и в цялата компания.

Прозрачност на процесите

Можете да конфигурирате всеки работен поток с последователмност от действия, отговорници и други параметри. M-Files позовлява да разпределяте задачи, да изпращате и получавате автоматични нотификации за зачислени, изпълнени или изтекли задачи.

Интензивен контрол

M-Files поддържа пълна история на версиите на всеки документ и контрол върху версиите. Автоматизираните права за достъп гарантират, че само опредлени потребители имат достъп до информацията.

Гъвкавост и мобилност

Достъпвате документи и файлове по всяко време, от всяко място и от всяко устройство. След като разполагате с безпрецедентен достъп до съответната информация през M-Files - това ви предоставя гъвкавост за всички бизнес процеси, дори да сте офлайн.

Функционалности

Единна точка на достъп до всички файлове и документи

Търсите, достъпвате и управлявате цялата информация в мрежата на компанията. Използвате M-Files интерфейс или Office 365, SharePoint, Microsoft Teams, Google G Suite или Salesforce интерфейс като единна точка за достъп за цялата организация. .

Възможност за търсене я цялата организация

Търсите информация във всяка система или хранилище. Бързо търсите информация и документи като използвате ключови думи на 32 езика.

Лесна организация на съдържание с метаданни

Намирате информация на база на това какво е, а не къде се съхранява. Метаданните в M-Files слагат информацията в контекст, без да се дублира самата информация в документа. Можете да управлявате всички типове съдържание от структурирани данни до документи и метаданни.

Интелигентни услуги

Използвате изкуствен интелект, за да ви помогне да управлявате документи и съдържание по -ефективно. С някои инструменти автоматично избирате метаданните и класифицирате документи като използвате анализи на текст и изображения.

Работа в екип и мобилен достъп

Редактирате, споделяте файлове и достъпвате данните от всяко устройство.

Гъвкави възможности за внедряване

M-Files може да бъде инсталирана на ваш сървър, може да се ползва като облачна услуга или в хибридна среда.

Сигурност

M-Files осигурява отлични възможности за спазване на правилата за сигурност, с персонализирания достъп и стриктоното управление на правата за всеки потребител.

Автоматизирани работни потоци

Настройването на работни потоци от последователни действия, срокове, и отговорници спомага за оптимизиране на бизнес процесите. M-Files автоматично изпраща нотификация, когато има задача, която трябва да се свърши.

За какви компании е?

Счетоводни къщи

Адвокатски дружества

Банки и финансови институции

Логистични и транспортни компании

Архитектурни и инженерингови компании

Производствени компании

Компании за професионални услуги

Фирми за управление на имоти

Управление на документооборот

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви демо

Често задавани въпроси

  Колко време средно отнема внедряване в средна по големина компания?

  Средното време за внедряване на проект отнема средно 3 месеца при стандартна функционалност за автоматизация на документи и процеси.

  Какво отличава M-Files от другите ECM системи?

  • Основният принцип на M-Files е, че най-важното е какво търси потребителят, (съдържанието в контекста), а не къде се съхранва то (място). Този принцип става основа за ECM системите от ново поколение и платформите за управление на съдържание.
  • Архитектурата на M-Files системата се базира на метаданни или свойств, характеристики. Метаданните са информация, която описва документи, файлове или други обекти в системата и асоциира хранилищата на информация с други приложения. Позволява на потребителите бързо да намират информацията, от която имат нужда и да преглеждат съдържание в контекста на друга ключова информация и бизнес процеси.
  • Можете да търсите информация във всички свързани системи и хранилища със същия потребителски интерфейс – нещо, което другите ECM решения не предлагат.

  Назовете 3 причини, защо трябва да изберете M-Files за своя ECM система

  • Лесно ползване и бързо свикване на потребителите, благодарение на познатия M-Files интерфейс, за всички Windows потребители. Служителите не желаят да имат още една система, с която да работят. Искат инструмент който ще е познат и лесен за ползване още от първия ден.
  • Бърз процес на внедряване и интеграция със съществуващите системи. M-Files вече разполага с готови решения за интеграция с популярни системи и услуги.
  • M-Files организира и управлява информацията, на база на това „какво“ е, а не къде в мрежата на компанията се намира. Независимо, къде се съхранява в M-Files платформата или в други хранилища, информацията може да бъде достъпена и управлявана без да изисква скъп и времеемък порцес по миграция на информацията.